Privacy Policy. Hoe, wat en waarom?

Uw persoonsgegevens en privacy zijn handig en belangrijk voor Assistu bvba. Deze policy is bedoeld om ons in regel te stellen met regelgeving zoals de General Data Protection Regulation (verder: GDPR), of nog, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Het vertelt eveneens welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij die met zorg behandelen en beschermen.

Met deze policy willen we je dus volledig op de hoogte brengen van ons databeleid. Zo kan je dan ook een doordachte en geïnformeerde keuze maken of je van onze diensten gebruik maakt. We gaan er dan ook vanuit dat wanneer je gebruik maakt van onze diensten, je akkoord gaat met de manier van verwerken en ons beleid.

Deze policy is bondig en overzichtelijk opgesteld en kan aan veranderingen onderhevig zijn.

Wie verwerkt de gegevens?

Ondernemingsnaam: Assistu bvba
Ondernemingsnummer: BE-0892.549.953
Adres: Hexheuvelstraat 5
3620 Neerharen
Emailadres: info@assistu.be
Telefoonnummer: 0473 852 942

De GDPR merkt ons ook aan als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent, in het kort, dat wij beslissen welke gegevens worden verzameld, hoe en met welke middelen dat gedaan zal worden, maar ook waarom we dat allemaal doen.

2.    Wie helpt ons?

Verwerkers, een veelzeggende GDPR term. Wie helpt ons, onder onze verantwoordelijkheid, je persoonsgegevens te verwerken? Wees gerust, al onze verwerkers hebben zich persoonlijk of op een algemene wijze akkoord verklaard met de GDPR, en dus, ons beleid. Hier volgt een kort overzicht.

Bithive technisch bedrijf in samenwerking met Assistu bvba.

Ondernemingsnaam: Bithive
Adres: Wijerdijk 7
3620 Gellik
Emailadres: Igor@bithive.be
Telefoonnummer: +32 89 718834

 

itandu zorgt voor de continuïteit van de websites en oplossingen.

Ondernemingsnaam: Itandu
Ondernemingsnummer:  0808.159.656
Adres: Larumseweg 152
2440 Geel
Emailadres: info@itandu.be
Telefoonnummer: +32 495 31 10 83

 

Naast al deze verwerkers gebruiken we nog enkele plugins die soms ook data verwerken. Wees gerust, net zoals bij onze verwerkers gebruiken wij enkel plugins die uitdrukkelijk in regel zijn met de GDPR. Een opsomming: Google Analytics, Facebook opengraph, Mailchimp-integratieContact Form 7.

Welke gegevens verzamelen we nu eigenlijk?

1.    De ‘categorieën van gegevens’

Een zwaar GDPR-begrip voor welke ‘soorten gegevens’ we nodig hebben. Een klein overzicht:

WEBSITE

Emailadres
Naam
Telefoonnummer
Locatiegegevens
IP-Adres

 

WEBSHOP

Emailadres
Naam
Telefoonnummer
Locatiegegevens
IP-Adres
Username
Wachtwoord
Adresgegevens
Telefoonnummer

2.    Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het is de bedoeling dat we door de verzameling van uw gegevens u een optimale ervaring kunnen bieden op de website.

  • We zorgen ervoor dat de ervaring op onze website zo veilig mogelijk verloopt. Daarom gebruiken we de gegevens om onze website te monitoren zodat alles vlot verloopt. Zo proberen we ook fraude en andere slechte intenties te vermijden.
  • We houden je ook graag op de hoogte van onze producten en diensten. Daarom sturen we je heel af en toe een email. Nu eens een promotie, dan weer eens gewoon een nieuwtje. Sommigen kennen dit ook als direct marketing, maar je hoeft niet bang te zijn! De mails bevatten altijd een link om jezelf uit onze database te laten schrappen.
  • WEBSHOP: uiteraard moeten we jouw product tot bij jou krijgen! Daarom gebruiken we de gegevens die we op het afreken-scherm hebben verzameld om jouw bestelling op te volgen. Daarna verdwijnt de opgemaakte factuur in onze boekhouding die wij moeten bijhouden om in orde te zijn met verschillende wettelijke verplichtingen. De opgegeven gegevens houden we bij zodat we je kunnen helpen met mogelijke problemen over de verzending van het product, je aankoop of gewoon om het gemakkelijker te maken om nog een bestelling te plaatsen!
  • Google Analytics verzamelt voor ons gegevens zodat we zelf inzichten kunnen krijgen in het publiek dat onze website bezoekt. Statistische gegevensverzameling, heet dat. IP-adres, welke pagina’s er bezocht werden, een geografische situering van de bezoeker en het moment van bezoek worden verwerkt.

Wat kan je doen? Wat zijn je rechten?

1.    Recht op inzage

Jou gegevens blijven uiteraard van jezelf. Je kan daarom ten allen tijde aan ons vragen om inzage te krijgen in de gegevens die we van jou hebben verzameld en hoe, waarom en voor hoe lang we ze verwerkt hebben. Dit alles in de ruimste zin. Je zal exact weten hoe we je gegevens beoordelen en wat er mee gebeurt. Stuur je vraag tot inzage naar info@assistu.be en we sturen je binnen 1 maand na de vraag alles wat we hebben.

2.    Recht op verbetering en wissen van persoonsgegevens

Je kan altijd je gegevens laten verbeteren of wissen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer je verhuist of een nieuw emailadres maakt. WEBSHOP: De meeste gegevens kan je wijzigen via het gebruikersprofiel. WEBSITE EN WEBSHOP: Als je gegevens wilt laten verwijderen of wijzigen kan je deze vraag sturen naar info@assistu.be

Sommige gegevens kunnen spijtig genoeg niet zomaar gewist worden. We hebben het dan over gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. we moeten je pakje nog leveren) moeten bijhouden.

Uiteraard, gegevens die ooit op een onrechtmatige manier verwerkt zouden geweest zijn, worden zo snel mogelijk gewist. Elke andere vraag zal zonder onredelijke vertraging ingewilligd worden.

3.    Recht op beperking van of bezwaar tegen gegevensverwerking

Wanneer je een vraag tot wissen hebt ingediend, we de gegevens op hun juistheid controleren, de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of de gegevens nodig zijn voor een rechtsvordering kan je een beperking van de verwerking vragen. Deze vraag richt je aan info@assistu.be en dan beperken we binnen 1 maand de verwerking.

Wil je niet dat we je gegevens verwerken? Maak dan bezwaar via info@assistu.be en dan stoppen we zo snel mogelijk (binnen 1 maand na de aanvraag) met het verwerken van je gegevens. Uitzonderingen hierop zijn wederom de gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. we moeten je pakje nog leveren) moeten bijhouden.

4.    Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Zo kan je de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen.

5.    Recht op intrekken van de toestemming

Jouw toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden. Uiteraard heeft dit enkel weerslag op de gegevens die we verkregen hebben op de loutere basis van jouw toestemming. De gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. we moeten je pakje nog leveren) verkrijgen of moeten bijhouden, vallen hier dus buiten.

6.    Klachten

Klachten over hoe we je gegevens verwerken moeten gemeld worden bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl) .